אונומטופיה
English: Onomatopoeia

 • המילה "בקבוק" היא דוגמה לאונומטופיה

  אוֹנוֹמָטוֹפֵּיָה או אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה (על פי האקדמיה ללשון העברית: תַּצְלִיל) היא מילה או צירוף מילים שצלילם מזכיר את הדבר שהם מסמנים.[1] לדוגמה: הפועל צפצוף, והשם בקבוק. ביוון העתיקה סברו שתצליל הוא מקורה של השפה כולה, אך דעה זו נדחתה במדע המקובל. עם זאת, במחקרי בלשנות משווה ושיטות מחקר מגוונות, עדיין בוחנים גישה זו. יש אישוש לכך שחלק נרחב מן השפות המדוברות אכן מקורו במילות תצליל.[2][3][4][5] המונח מתאר הן שימוש במילים בשפה הטבעית אשר נוצרו כתוצאה מחיקוי של צלילים בטבע, והן שימוש מושכל בצליל מחקה-משמעות בספרות, ברטוריקה ובשירה.[6]


 • מקור המילה והגדרתה
 • תצלילי עבר נפוצים בשפה
 • סוגי האונומטופיה
 • דוגמאות למילים אונומטופֵיות
 • אונומטופֵיָה כאמצעי ספרותי
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

המילה "בקבוק" היא דוגמה לאונומטופיה

אוֹנוֹמָטוֹפֵּיָה או אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה (על פי האקדמיה ללשון העברית: תַּצְלִיל) היא מילה או צירוף מילים שצלילם מזכיר את הדבר שהם מסמנים.[1] לדוגמה: הפועל צפצוף, והשם בקבוק. ביוון העתיקה סברו שתצליל הוא מקורה של השפה כולה, אך דעה זו נדחתה במדע המקובל. עם זאת, במחקרי בלשנות משווה ושיטות מחקר מגוונות, עדיין בוחנים גישה זו. יש אישוש לכך שחלק נרחב מן השפות המדוברות אכן מקורו במילות תצליל.[2][3][4][5] המונח מתאר הן שימוש במילים בשפה הטבעית אשר נוצרו כתוצאה מחיקוי של צלילים בטבע, והן שימוש מושכל בצליל מחקה-משמעות בספרות, ברטוריקה ובשירה.[6]