אורך גל
English: Wavelength

  • בתמונה ניתן לראות אורכי גל של שני גלי רוחב בעלי תדירות שונה. ולכן כל עוד המהירות קבועה, קיים יחס הפוך בין אורך הגל לתדירות שלו.
    אורך גל של גל קול (שהוא גל אורך).

    בפיזיקה, אורך הגל הוא האורך של מחזור אחד של גל מחזורי. הוא מסומן באות ונמדד במערכת היחידות הבינלאומית במטרים.

  • הגדרה
  • גל סינוסי
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

בתמונה ניתן לראות אורכי גל של שני גלי רוחב בעלי תדירות שונה. ולכן כל עוד המהירות קבועה, קיים יחס הפוך בין אורך הגל לתדירות שלו.
אורך גל של גל קול (שהוא גל אורך).

בפיזיקה, אורך הגל הוא האורך של מחזור אחד של גל מחזורי. הוא מסומן באות ונמדד במערכת היחידות הבינלאומית במטרים.