אות אנלוגי
English: Analog signal

  • אות אנלוגי (תקבילי) הוא כל אות המייצג גודל המשתנה בזמן, ושערכו אינו מוגבל לסט סופי של ערכים. לדוגמה, אות שמע אנלוגי בו נמדד לחץ האוויר המשתנה בזמן עם גלי הקול על ידי מיקרופון ומיוצג על ידי מתח חשמלי. אות אנלוגי שונה מאות דיגיטלי, שבו הגודל הרציף מיוצג על ידי סדרה של ערכים בדידים שערכם האפשרי מוגבל לסט סופי של ערכים.[1][2] המונח "אנלוגי" מתייחס בדרך כלל לאותות חשמליים. עם זאת, מערכות מכניות, פנאומטיות, הידראוליות, ומערכות אחרות עשויות גם הן לייצר או אותות אנלוגיים.

  • ייצוג
  • רעש
  • ראו גם
  • הערות שוליים

אות אנלוגי (תקבילי) הוא כל אות המייצג גודל המשתנה בזמן, ושערכו אינו מוגבל לסט סופי של ערכים. לדוגמה, אות שמע אנלוגי בו נמדד לחץ האוויר המשתנה בזמן עם גלי הקול על ידי מיקרופון ומיוצג על ידי מתח חשמלי. אות אנלוגי שונה מאות דיגיטלי, שבו הגודל הרציף מיוצג על ידי סדרה של ערכים בדידים שערכם האפשרי מוגבל לסט סופי של ערכים.[1][2] המונח "אנלוגי" מתייחס בדרך כלל לאותות חשמליים. עם זאת, מערכות מכניות, פנאומטיות, הידראוליות, ומערכות אחרות עשויות גם הן לייצר או אותות אנלוגיים.