איינשטיין (פירושונים)

שם שמקורו בגרמנית. "אַיְין" - אחד/אחת, "שְׁטַיין" - אבן; איינשטיין פירושו "אבן אחת".


האם התכוונתם ל...

  • ראו גם