אלהיכם (סוג פיוט)
English: Elohekhem

אֱלֹהֵיכֶם הוא סוג של פיוטים קצרים המיועדים לקדושה של תפילת מוסף, כמעבר לפסוק "ימלך ה' לעולם". סוג פיוט זה חודש באסכולה האירופאית של הפיוט, וכמה עשרות פיוטים מסוג זה נכתבו במהלך המאות ה-12 וה-13, בעיקר באשכנז. פיוטים אלה כולם מתחילים במילה "אלהיכם", וכך נוצר שרשור עם המילה האחרונה של הפסוק הקודם, "אני ה' אלהיכם". הסוג 'אלהיכם' הוא מיניאטורי; השירים הממוצעים הם באורך של שש עד שבע שורות (אם כי הקצרים מביניהם של ארבע שורות, והארוכים הם בני שמונה עשרה שורות), ולרוב הם חורזים בחרוז אחיד.[1]

התפתחות

פיוטי קדושה הקלאסיים, שהועברו באשכנז משחרית למוסף,[2] כלל בדרך כלל שלשה קטעים, והמתפללים לא הבינו למה לא היה פיוט בין שני הפסוקים האחרונים. לשם כך, הפייטים הוסיפו קטע חדש.[3]

הקטעים נפתחו תמיד בשרשור מילת "אלהיכם", כי גם פיוטי קדושה הקלאסיים בדרך כלל היו משורשרים.[4] אפילו לאחר שנתבטל אמירת פיוטי הקדושה, פיוטי אלהיכם נשמרו.[5]