אנטינומיה
English: Antinomy

בלוגיקה ובאפיסטמולוגיה, אנטינומיהיוונית: אנטי=נגד, נומוס=חוק) היא סתירה פנימית שאינה ניתנת ליישוב בתוך המערכת הלוגית שבה נוצרה.