אקדמיה
English: Academy

  • האקדמיה של אתונה. מימין, פסלו של אפולו. משמאל, פסלה של אתנה.
    מתוך הציור "אסכולת אתונה", אחד הציורים המפורסמים בעולם.

    אֲקָדֶמְיָה היא מוסד לפיתוח, שימור והפצת הידע האנושי, בכל תחומי המדעים לסוגיהם. כיום מתייחס המונח בעיקר למוסדות להשכלה גבוהה.

  • היסטוריה
  • משמעות מודרנית
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

האקדמיה של אתונה. מימין, פסלו של אפולו. משמאל, פסלה של אתנה.
מתוך הציור "אסכולת אתונה", אחד הציורים המפורסמים בעולם.

אֲקָדֶמְיָה היא מוסד לפיתוח, שימור והפצת הידע האנושי, בכל תחומי המדעים לסוגיהם. כיום מתייחס המונח בעיקר למוסדות להשכלה גבוהה.