ארבעת המינים
English: Four species

ארבעת המינים
(מקורות עיקריים)
FGHJK454.jpg
נטילת ארבעת המינים בכותל המערבי
מקראויקרא, כ"ג, מ'
משנהמסכת סוכה, פרקים ג'-ד'
משנה תורההלכות שופר וסוכה ולולב, פרקים ז'-ח'
שולחן ערוךאורח חיים, סימנים תרמ"ה-תרס"ט
ספרי מניין המצוותספר המצוות, עשה קס"ט
ספר החינוך, מצווה שכ"ד
אתרוגקוישיקלךהדסערבות
ארבעת המינים, מימין לשמאל: אתרוג, הדס, לולב, ערבה

ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות. חז"ל מזהים אותם כאתרוג, לולב, הדס וערבה. מצווה זו ידועה גם בשם נטילת לולב.

נהוג לאגד את ארבעת המינים ולשאת אותם במהלך החג. לפי ההלכה, המצווה מתקיימת בהנפה ונענוע של ארבעת המינים בסדר מיוחד המתקיים במהלך התפילה.