אתאיזם
English: Atheism

סמל אתאיסטי גנרי מוכר, נוצר על ידי דיאן ריד (Diane Reed) ומשמש את ארגון ברית האתאיסטים הבינלאומית

אַתֶאִיזְם הוא דחיית האמונה בקיומן של ישויות אלוהיות[1][2]. במובן צר יותר, אתאיזם הוא העמדה[3] או האמונה הספציפית לפיה אין ישויות אלוהיות[4][5]. בהגדרה על דרך השלילה אתאיזם הוא היעדר אמונה בקיום אלוהים או ישויות אלוהיות כל שהן[3][5][6][7]. באופן המילולי אתאיזם הוא היעדר תאיזם[8], ולכן מנוגד בדרך כלל, לתאיזם[9][10]. לעומתם, גישה שמתמקדת בהיעדר היכולת לדעת אם אלוהים קיים או לא ולכן מסרבת להאמין בקיומו או באי-קיומו אינה מכונה לרוב אתאיזם אלא אגנוסטיציזם.