ביוכימיה
English: Biochemistry

המבנה התלת-ממדי של האנזים נויראמינידאז
מודל של סליל אלפא, מבנה תלת-ממדי בסיסי ונפוץ בחלבונים

בִּיּוֹכִימְיָה היא מדע החוקר את התכונות הכימיות המאפיינות מולקולות המיוצרות בתאים חיים וייחודיות להם, ומאפשרות להם לבצע את תפקידם. הביולוגיה המולקולרית היא מדע החוקר את תפקידן של מולקולות אלה.