ביטחון מידע

כרזה בריטית לעידוד ביטחון מידע בתקופת מלחמת העולם השנייה

בסיכול ריגול, ביטחון מידע הוא מנגנון שמטרתו למנוע דליפת ידיעות ולסכל נסיונותיו של היריב להשיג מידע. היריב יכול להיות צבא של מדינת אויב או ארגון כלכלי מתחרה.

הרובד הבסיסי ביותר בביטחון מידע הוא מניעת מידע מהיריב.גישות נוספות יכולות להיות הזנת היריב במידע מוטעה (דיסאינפורמציה), וניסיון לברר איזה מידע השיג היריב, ומה תמונת העולם שבנה בעזרתה.

בצה"ל מרכזת מחלקת ביטחון מידע את האחריות על ביטחון המידע. בעבר נקרא התחום ביטחון שדה.