בירוא יערות
English: Deforestation

יער גשם בדרום מקסיקו שנשרף לצורך עיבוד חקלאי

בירוא יערות הוא תהליך של כריתת עצי יער על ידי האדם לצורך פינוי שטחים לחקלאות ולמרעה, לאפשר הפקת מחצבים המצויים בשטחו. התהליך גם משמש לניצול עצי יער כחומר גלם לתעשייה ולבניין. בירוא יערות מתרחש בעולם כולו ומשפיע על גורמים רבים כמו אקלים, אלבדו של כדור הארץ, ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירת כדור הארץ ועוד. בירוא יערות הוא התהליך ההפוך לייעור.

עצים תורמים לקיום האדם בכדור הארץ, לא רק בשל השימושים הרבים שיש לעצים אלא גם בגלל תהליך הפוטוסינתזה של הצמחים שבו הם נושמים פחמן דו-חמצני ופולטים חמצן. כאשר כמות העצים יורדת כך זיהום האוויר גדל.