ברית צבאית

שתי הבריתות הצבאיות באירופה במהלך המלחמה הקרה - נאט"ו וברית ורשה

ברית צבאית היא הסכם בינלאומי בדבר ביטחון לאומי, כאשר הצדדים מסכימים על הגנה הדדית ותמיכה במקרה של משבר שלא זוהה מראש. בריתות צבאיות נבדלות מקואליציות, שכן קואליציות נוצרות בעקבות משבר אשר ידוע מלכתחילה.

בריתות צבאיות יכולות להיות הסכמי הגנה או הסכמי אי-תוקפנות.