גאופוליטיקה
English: Geopolitics

 • גאופוליטיקה הוא תחום מחקר המנתח את מערכת היחסים הבינלאומיים מנקודת מבט גאוגרפית.[1] הנחת היסוד המרכזית של הגאופוליטיקה היא שמיקומה של מדינה, גבולותיה והטופוגרפיה שלה, מהווים גורמים משמעותיים בעיצוב מדיניות חוץ שלה. הגאופוליטיקה שואפת לספק הסברים להתרחשויות הבינלאומיות, וכן אף לחזות אותן במידת מה. מלבד ניתוח גאוגרפי בניתוח הגאופוליטי ניתן בדרך כלל דגש גם לדמוגרפיה. ביחסים בינלאומיים מזוהה הגאופוליטיקה בעיקר עם האסכולה הריאליסטית. המונח מגיע במקור מהשפה היוונית, והוא כולל את המילים "γεω" - אדמה, ו-"πολιτική" - פוליטיקה.

  עם ראשית התגבשות הגאופוליטיקה כתחום מחקר בסוף המאה ה-19, היא התלכדה סביב שתי אסכולות מרכזיות: הגאפוליטיקה הגרמנית והגאופוליטיקה הבריטית-אמריקנית. לצד עיסוק שהיה באותה התקופה במסגרת העולם האקדמי, אנשי האסכולות האלו הרבו גם להפיץ את רעיונותיהם בזירה הציבורית וכן לעסוק בייעוץ מדיני לממשלותיהם, כל זה במטרה לגרום לארצותיהם לאמץ קווי מדיניות מוצלחים ונכונים יותר. בעוד הגאופוליטיקה הגרמנית הגיעה במידה רבה לסופה במלחמת העולם השנייה ומאז ישנו ריחוק ממנה, הגאופוליטיקה הבריטית-אמריקנית המשיכה להתקיים גם לאורך המלחמה הקרה בניסיונות להגיע לידי הבנה טובה יותר של העולם ולבחון את מדיניות החוץ הרצויה לעולם המערבי.

 • הגאופוליטיקה הגרמנית
 • הגאופוליטיקה הבריטית-אמריקנית
 • גאופוליטיקה עכשווית
 • גאואסטרטגיה
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

גאופוליטיקה הוא תחום מחקר המנתח את מערכת היחסים הבינלאומיים מנקודת מבט גאוגרפית.[1] הנחת היסוד המרכזית של הגאופוליטיקה היא שמיקומה של מדינה, גבולותיה והטופוגרפיה שלה, מהווים גורמים משמעותיים בעיצוב מדיניות חוץ שלה. הגאופוליטיקה שואפת לספק הסברים להתרחשויות הבינלאומיות, וכן אף לחזות אותן במידת מה. מלבד ניתוח גאוגרפי בניתוח הגאופוליטי ניתן בדרך כלל דגש גם לדמוגרפיה. ביחסים בינלאומיים מזוהה הגאופוליטיקה בעיקר עם האסכולה הריאליסטית. המונח מגיע במקור מהשפה היוונית, והוא כולל את המילים "γεω" - אדמה, ו-"πολιτική" - פוליטיקה.

עם ראשית התגבשות הגאופוליטיקה כתחום מחקר בסוף המאה ה-19, היא התלכדה סביב שתי אסכולות מרכזיות: הגאפוליטיקה הגרמנית והגאופוליטיקה הבריטית-אמריקנית. לצד עיסוק שהיה באותה התקופה במסגרת העולם האקדמי, אנשי האסכולות האלו הרבו גם להפיץ את רעיונותיהם בזירה הציבורית וכן לעסוק בייעוץ מדיני לממשלותיהם, כל זה במטרה לגרום לארצותיהם לאמץ קווי מדיניות מוצלחים ונכונים יותר. בעוד הגאופוליטיקה הגרמנית הגיעה במידה רבה לסופה במלחמת העולם השנייה ומאז ישנו ריחוק ממנה, הגאופוליטיקה הבריטית-אמריקנית המשיכה להתקיים גם לאורך המלחמה הקרה בניסיונות להגיע לידי הבנה טובה יותר של העולם ולבחון את מדיניות החוץ הרצויה לעולם המערבי.