גבעת הערלות

גִּבְעַת הָעֲרָלוֹת היא גבעה באזור מזרח יריחו[1] שנקברו בה ערלות עם ישראל, על פי ספר יהושע. גבעת הערלות ממוקמת בסמוך לגלגל יריחו.

היסטוריה

עם ישראל קברו את ערלותיהם בגבעה לאחר שנימולו על ידי יהושע בן נון, לפי מדרש סדר עולם, בי"א בניסן ב'תפ"ט[2]. ישנם מדרשי אגדה שלפיהם הגבעה נוצרה מערלות אלו[3] ומעפר קבורתן[4], ומכאן נגזר שמה. מאידך, על פי רד"ק[5], רלב"ג[6], אברבנאל[7] והמצודות[8], שם הגבעה נגזר מכך שערלות עם ישראל נקברו עליה, אך הגבעה הייתה קיימת קודם לכן.