גדוד העבודה
English: Gdud HaAvoda

חברי גדוד העבודה סוללים כביש בעמק יזרעאל, ראשית שנות העשרים
חברי גדוד העבודה נחים מעמלם בבניית שכונת רחביה בירושלים
הלוגו של כמה מחוברות כתב העת "מחיינו" של גדוד העבודה
אוהלי מחנה גדוד העבודה בשכונת בית הכרם בירושלים
אנשי גדוד העבודה בונים את ביתו של אליעזר בן יהודה (עומד מימין לאוהל) בתלפיות
אנשי גדוד העבודה בקונצרט לרגלי הגלבוע, 1926
אנדרטת זיכרון לפלוגת גדוד העבודה בתל אביב

גדוד העבודה וההגנה על־שם יוסף טרומפלדור, או בשמו המקוצר גדוד העבודה, היה ארגון חלוצים שיתופי. חברי גדוד העבודה דגלו במנעד רעיונות סוציאליסטי וקומוניסטי, לאומי וציוני. "פלוגות" גדוד העבודה עבדו ברחבי ארץ ישראל בשנים 19201929. כאשר הוקם חשבו להכליל בשמו את המילה: "הגנה", אך זו הוסרה, או הוסתרה, בשל החשש משלטונות המנדט הבריטי.