גוף טרנס-נפטוני

גופים טרנס נפטוניים מוכרים מבחינת גודל, אלבדו וצבע.

גוף טרנס-נפטוני הוא גרם שמים במערכת השמש הנמצא במסלול סביב השמש, ונמצא מעבר לכוכב הלכת נפטון, כוכב הלכת האחרון במערכת השמש.

מעבר לנפטון השפעת הכבידה של השמש פוחתת וההשפעה ההדדית של כוכבי הלכת קטנה, כך שהשפעות הכבידה על גרמי "מערכת השמש החיצונית" שמעבר לנפטון שונות מהשפעות הכבידה על הגופים שבקרבת השמש.

הגופים הטרנס-נפטוניים נמצאים בשלושה אזורים: חגורת קויפר, הדיסק המפוזר ועננת אורט. המרחק הרב של האזורים האלה מהשמש משפיע רבות על מערך אותם הגופים, על הרכבם ועל מסלולם. גופים אלה לא הספיקו להתאחד לעצמים גדולים כמו הגופים הקרובים לשמש, מסלולם פחות יציב וסוטה בהרבה ממישור המילקה, ובניגוד לגופים הקרובים לשמש, המושפעים מהרוח הסולארית של השמש, גופים טרנס-נפטוניים פטורים מהשפעת גורם רב-עוצמה זה.

מרחק וסיווג

מרחקים בין הגופים הטרנס-נפטוניים השונים.

גופים טרנס-נפטוניים מחולקים למספר קבוצות על פי האזור בו הם נמצאים:

  1. גופים בחגורת קויפר (KBO) - גופים במרחק של 30 עד 47 יחידות אסטרונומיות מהשמש הנמצאים בחגורת קויפר.
  2. גופים בדיסק המפוזר (SDO) - גופים במרחק של 47 עד 70 יחידות אסטרונומיות מהשמש הנמצאים בדיסק המפוזר.
  3. גופים בעננת אורט (OCO) - גופים במרחק של מעבר ל-70 יחידות אסטרונומיות מהשמש הנמצאים בעננת אורט.

יש לציין כי ישנם גופים המרוחקים הרבה מעבר למצוין בדיאגרמה משמאל, כך למשל סדנה נמצאת במרחק של 500 יחידות אסטרונומיות והגוף 2000 OO67 נמצא במרחק מרבי של 1,068 יחידות אסטרונומיות, אם כי הוא מתקרב עד כדי 21 יחידות אסטרונומיות.