גופים קטנים במערכת השמש

 • אסטרואיד - מוגדר כגוף קטן במערכת השמש.
  דיאגרמת אוילר לסיווג גרמי השמיים במערכת השמש, על שם לאונרד אוילר

  גופים קטנים במערכת השמשאנגלית: small solar system bodies או בקיצור sssb) הוא מונח שנקבע באוגוסט 2006 על ידי האיגוד האסטרונומי הבינלאומי כדי לתאר גופים במערכת השמש אשר אינם כוכבי לכת ואינם כוכבי לכת ננסים.

  כיום לא ברור אם יוגדר גבול תחתון כחלק מההגדרה של גופים קטנים במערכת השמש, או אם הוא יקיף את כל החומר (material) עד לרמה של מטאוריטים, הגופים המאקרוסקופיים הקטנים ביותר הסובבים את השמש. (ברמה מיקרוסקופית יש גם גופים קטנים יותר כגון אבק בין-כוכבי, חלקיקים של רוח שמש וחלקיקים חופשיים של מימן.) ירחים שונים מגופים קטנים במערכת שמש לא בגודלם, אלא במסלולם. מסלולי ירחים אינם מרוכזים סביב השמש אלא סביב אובייקטים אחרים במערכת השמש, כגון כוכבי לכת, כוכבי לכת ננסים, ואף סביב גופים קטנים במערכת שמש (sssb). חלק מהגופים הגדולים יותר עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד ככוכבי לכת ננסים, עד בדיקה נוספת כדי לקבוע אם הם נמצאים בשיווי משקל הידרוסטטי. הרוב המכריע של גופים קטנים במערכת שמש נמצא בשני אזורים נפרדים, חגורת האסטרואידים וחגורת קויפר. שתי חגורות אלה מחזיקות במבנה פנימי כלשהו הקשור להפרעות על ידי כוכבי לכת הגדולים (במיוחד יופיטר ונפטון, בהתאמה), ויש להם גבולות שהוגדרו באופן רופף למדי. אזורים אחרים של מערכת השמש גם מוקפים על ידי גופים קטנים אך בריכוזים קטנים יותר. אלה כוללים את האסטרואידים קרובים ארץ, קנטאורים, שביטים ואובייקטי דיסק מפוזרים.

 • רקע
 • נוסח ההחלטה
 • סיווג הגופים
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

אסטרואיד - מוגדר כגוף קטן במערכת השמש.
דיאגרמת אוילר לסיווג גרמי השמיים במערכת השמש, על שם לאונרד אוילר

גופים קטנים במערכת השמשאנגלית: Small solar system bodies או בקיצור SSSB) הוא מונח שנקבע באוגוסט 2006 על ידי האיגוד האסטרונומי הבינלאומי כדי לתאר גופים במערכת השמש אשר אינם כוכבי לכת ואינם כוכבי לכת ננסים.

כיום לא ברור אם יוגדר גבול תחתון כחלק מההגדרה של גופים קטנים במערכת השמש, או אם הוא יקיף את כל החומר (material) עד לרמה של מטאוריטים, הגופים המאקרוסקופיים הקטנים ביותר הסובבים את השמש. (ברמה מיקרוסקופית יש גם גופים קטנים יותר כגון אבק בין-כוכבי, חלקיקים של רוח שמש וחלקיקים חופשיים של מימן.) ירחים שונים מגופים קטנים במערכת שמש לא בגודלם, אלא במסלולם. מסלולי ירחים אינם מרוכזים סביב השמש אלא סביב אובייקטים אחרים במערכת השמש, כגון כוכבי לכת, כוכבי לכת ננסים, ואף סביב גופים קטנים במערכת שמש (SSSB). חלק מהגופים הגדולים יותר עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד ככוכבי לכת ננסים, עד בדיקה נוספת כדי לקבוע אם הם נמצאים בשיווי משקל הידרוסטטי. הרוב המכריע של גופים קטנים במערכת שמש נמצא בשני אזורים נפרדים, חגורת האסטרואידים וחגורת קויפר. שתי חגורות אלה מחזיקות במבנה פנימי כלשהו הקשור להפרעות על ידי כוכבי לכת הגדולים (במיוחד יופיטר ונפטון, בהתאמה), ויש להם גבולות שהוגדרו באופן רופף למדי. אזורים אחרים של מערכת השמש גם מוקפים על ידי גופים קטנים אך בריכוזים קטנים יותר. אלה כוללים את האסטרואידים קרובים ארץ, קנטאורים, שביטים ואובייקטי דיסק מפוזרים.