גזעים וקבוצות אתניות בארצות הברית

מפה המציגה את ארץ המוצא השכיחה ביותר של של האוכלוסייה בכל מחוז בארצות הברית
תרשים המתאר את ההכנסה השנתית הממוצעת למשק בית בארצות הברית, בחלוקה לפי גזע ומוצא אתני, בשנים 1967 עד 2008.

רוב תושבי ארצות הברית הם צאצאים של מהגרים שהגיעו ממדינות שונות, לכן אוכלוסיית ארצות הברית מגוונת מבחינה גזעית ואתנית.

הגזעים בארצות הברית נבדלים מהקבוצות האתניות, אם כי יש חפיפה מסוימת.