גזענות הפוכה

גזענות הפוכה היא מונח המשמש לתיאור גזענות, על ביטוייה השונים כמו אפליה, הכללה ודעות קדומות, כלפי הגזע שמהווה רוב מבחינה אתנית (או כלפי גזע אשר נחשב כיום או בעבר לדומיננטי מבחינה פוליטית כלכלית בחברה) בידי אנשים המשויכים לגזע אשר מהווה מיעוט (או לגזע שנחשב כיום או בעבר למדוכא מבחינה פוליטית כלכלית בחברה) או לעיתים אף בידי אנשים מאותו גזע. לרוב גזענות הפוכה נעשית בעולם המערבי כלפי האדם הלבן בידי האדם השחור, ערבים, אסייתים ובידי בני גזעים אחרים שטוענים לדכוי מתמשך.מי שמאמין ומתנגד לקיום גזענות מסוג זה טוען כי בחברה קיים מוסר כפול וכי ההגנות החברתיות ששומרות על אדם מגזע מסוים מגזענות אינן שומרות על אדם מגזע אחר, וכי לעיתים אלו המאשימים בגזענות את החברה לוקים בעצמם בגזענות הפוכה.