גיור

 • disambig rtl.svg המונח "גר" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו גר (פירושונים).
  ערכים ביהדות
  יהדות
  israeli blue star of david.png
  פורטל יהדות
  מושגים ביהדות
  עיקרי האמונה
  נצחיות התורהאלוהיםשלושה עשר עיקרים
  עשרת הדיברותתורהמצוותשכר ועונשמשיח
  ארון הספרים היהודי
  תנ"ךתורהמשנהתלמודמשנה תורהשולחן ערוך
  זרמים ביהדות
  אורתודוקסיםקונסרבטיביםמשיחייםרפורמיםרקונסטרוקטיביםקראים
  אישים מרכזיים
  שלושת האבותמשהדוד
  נביאיםעזראהללתנאיםריב"ז
  ר' עקיבארבי יהודה הנשיאאמוראיםרב אשיסבוראיםגאונים
  ראשוניםרמב"םיוסף קארואחרונים
  תפילות, חגים ומועדים
  תפילת עמידהשחריתמנחהערבית
  שמע ישראלקריאת התורהמוסף
  קידושברכהרשימת תפילות וברכות
  ראש השנה/יום תרועהיום הכיפוריםסוכות
  פסח/חג המצותשבועותתשעה באב
  חיי הקהילה היהודית
  תפקידים: רבדייןחזןגבאימוהלשוחטקברן

  מוסדות: בית כנסתמקווהחדרישיבהכולל אברכיםבית מדרש

  אתרים ומבנים
  המשכןבית המקדשהר הבית
  הכותל המערבימערת המכפלה
  קבר רחלקבר יוסףקברי צדיקים
  ירושליםחברוןטבריהצפת
  ראו גם
  גיורשומרוניםמינים
  העם היהודימיהו יהודיאנטישמיות

  גיור הוא הליך של המרת דתו של גוי ליהדות. על פי הגדרת ההלכה היהודית, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שהוא בעצמו התגייר כהלכה. בלשון התנ"כית היה גם שימוש במונח "התייהדות"[1] כדי לציין מושג זה. גבר שהתגייר מכונה "גר", אישה שהתגיירה מכונה "גיורת". היהדות מבחינה בין גר צדק שהוא אדם שהפך ליהודי לכל דבר ועניין, לבין גר תושב שהוא מי שקיבל על עצמו את שבע מצוות בני נח ולכן יכול לשבת בארץ ישראל. המקרא עצמו לא מבחין ביניהם ומשתמש לשניהם באותו מושג - "גר", וההבחנה נעשית לפי תוכן הפסוק.

  ההבחנה בין יהודים לגויים חשובה ביהדות לשם הגדרת חיובו של כל אדם במצוות. על פי היהדות, יהודים מחויבים בקיום תרי"ג מצוות, בעוד שאר בני-האדם מחויבים בשבע מצוות בני נח בלבד.

  היהדות אינה נוטה למיסיונריות ולעיתים אף הערימה קשיים על המבקשים להתגייר. גם בתקופתנו רבנים רבים אינם מעודדים גיור. על פי ההלכה, אדם מכל מוצא ומין, יכול להתגייר, על פי שיקולים הלכתיים.

 • בפרשנות המקרא
 • יחס חז"ל לגרים
 • איסור גיור
 • היחס לגרים בימי הביניים
 • יחס הקבלה לגרים
 • הליכי הגיור בהלכה
 • ביטול גרות
 • הגיור בישראל
 • גיור המוני בהיסטוריה
 • ממצאים גנטיים
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Disambig RTL.svg המונח "גר" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו גר (פירושונים).
ערכים ביהדות
יהדות
Israeli blue Star of David.png
פורטל יהדות
מושגים ביהדות
עיקרי האמונה
נצחיות התורהאלוהיםשלושה עשר עיקרים
עשרת הדיברותתורהמצוותשכר ועונשמשיח
ארון הספרים היהודי
תנ"ךתורהמשנהתלמודמשנה תורהשולחן ערוך
זרמים ביהדות
אורתודוקסיםקונסרבטיביםמשיחייםרפורמיםרקונסטרוקטיביםקראים
אישים מרכזיים
שלושת האבותמשהדוד
נביאיםעזראהללתנאיםריב"ז
ר' עקיבארבי יהודה הנשיאאמוראיםרב אשיסבוראיםגאונים
ראשוניםרמב"םיוסף קארואחרונים
תפילות, חגים ומועדים
תפילת עמידהשחריתמנחהערבית
שמע ישראלקריאת התורהמוסף
קידושברכהרשימת תפילות וברכות
ראש השנה/יום תרועהיום הכיפוריםסוכות
פסח/חג המצותשבועותתשעה באב
חיי הקהילה היהודית
תפקידים: רבדייןחזןגבאימוהלשוחטקברן

מוסדות: בית כנסתמקווהחדרישיבהכולל אברכיםבית מדרש

אתרים ומבנים
המשכןבית המקדשהר הבית
הכותל המערבימערת המכפלה
קבר רחלקבר יוסףקברי צדיקים
ירושליםחברוןטבריהצפת
ראו גם
גיורשומרוניםמינים
העם היהודימיהו יהודיאנטישמיות

גיור הוא הליך של המרת דתו של גוי ליהדות. על פי הגדרת ההלכה היהודית, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שהוא בעצמו התגייר כהלכה. בלשון התנ"כית היה גם שימוש במונח "התייהדות"[1] כדי לציין מושג זה. גבר שהתגייר מכונה "גר", אישה שהתגיירה מכונה "גיורת". היהדות מבחינה בין גר צדק שהוא אדם שהפך ליהודי לכל דבר ועניין, לבין גר תושב שהוא מי שקיבל על עצמו את שבע מצוות בני נח ולכן יכול לשבת בארץ ישראל. המקרא עצמו לא מבחין ביניהם ומשתמש לשניהם באותו מושג - "גר", וההבחנה נעשית לפי תוכן הפסוק.

ההבחנה בין יהודים לגויים חשובה ביהדות לשם הגדרת חיובו של כל אדם במצוות. על פי היהדות, יהודים מחויבים בקיום תרי"ג מצוות, בעוד שאר בני-האדם מחויבים בשבע מצוות בני נח בלבד.

היהדות אינה נוטה למיסיונריות ולעיתים אף הערימה קשיים על המבקשים להתגייר. גם בתקופתנו רבנים רבים אינם מעודדים גיור. על פי ההלכה, אדם מכל מוצא ומין, יכול להתגייר, על פי שיקולים הלכתיים.