גלובליזציה כלכלית

שינויים בהיקף הסחר העולמי, לפי סכום. ההיקף מבוטא כגידול באחוזים ביחס לשנת 1951, שהיא 100%, בשנים 1951- 2004. בהתבסס על נתוני ארגון הסחר העולמי

גלובליזציה כלכלית הוא תהליך המעבר ממסחר, ייצור צריכה מקומיים לעולמיים. תהליך זה מהווה לדעת רבים את החלק העיקרי והמוביל של תהליך הגלובליזציה. הגלובליזציה הכלכלית התבטאה במספר מישורים: