גמילות חסדים
English: Gemach

 • רכב ונגרר לאיסוף מוצרים לגמילות חסדים
  disambig rtl.svg המונח "גמ"ח" מפנה לכאן. לערך העוסק במוסד פיננסי חוץ בנקאי למתן הלוואות, ראו גמ"ח הלוואות.

  ביהדות גְּמִילוּת חֲסָדִים הוא כינוי לכמה מצוות המחייבות עזרה לזולת בגופו ובממונו, והתחשבות באחר[1]. בין מצוות אלו יש למנות: ביקור חולים, הכנסת כלה, לוויה וקבורת המת, ניחום אבלים ועוד.

  חז"ל הפליגו בשבחה של מצווה זו ואמרו שעליה העולם עומד[2], ושכרה שמור לעולם הבא[3]. מצוות גמילות חסדים חשובה יותר ממצוות צדקה, מפני שצדקה נעשית רק על ידי ממון ורק לעניים, ואילו גמילות חסדים היא בין בגופו בין בממונו, ונעשית אף לעשירים ולמתים שלא כמצוות צדקה[4].

 • גמילות חסדים במקורות
 • מצוות מקבילות
 • מוסדות גמ"ח
 • בנצרות
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

רכב ונגרר לאיסוף מוצרים לגמילות חסדים
Disambig RTL.svg המונח "גמ"ח" מפנה לכאן. לערך העוסק במוסד פיננסי חוץ בנקאי למתן הלוואות, ראו גמ"ח הלוואות.

ביהדות גְּמִילוּת חֲסָדִים הוא כינוי לכמה מצוות המחייבות עזרה לזולת בגופו ובממונו, והתחשבות באחר[1]. בין מצוות אלו יש למנות: ביקור חולים, הכנסת כלה, לוויה וקבורת המת, ניחום אבלים ועוד.

חז"ל הפליגו בשבחה של מצווה זו ואמרו שעליה העולם עומד[2], ושכרה שמור לעולם הבא[3]. מצוות גמילות חסדים חשובה יותר ממצוות צדקה, מפני שצדקה נעשית רק על ידי ממון ורק לעניים, ואילו גמילות חסדים היא בין בגופו בין בממונו, ונעשית אף לעשירים ולמתים שלא כמצוות צדקה[4].