דיני היושר
English: Equity (law)

  • בית המשפט ליושר, לונדון, אנגליה, תחילת המאה ה-19

    דיני היושר (equity) הם מערכת של עקרונות משפטיים, שהתפתחו בארצות המשפט המקובל, המיועדים להשלים את החוק במקרים שהפעלתו הרגילה תהיה חמורה מדי, וזאת במטרה להשיג את מה שלעיתים מכונה "הצדק הטבעי".

  • ההבדלים בין משפט (law) ויושר (equity)
  • יישום
  • לפי ארץ
  • הערות שוליים

בית המשפט ליושר, לונדון, אנגליה, תחילת המאה ה-19

דיני היושר (Equity) הם מערכת של עקרונות משפטיים, שהתפתחו בארצות המשפט המקובל, המיועדים להשלים את החוק במקרים שהפעלתו הרגילה תהיה חמורה מדי, וזאת במטרה להשיג את מה שלעיתים מכונה "הצדק הטבעי".