דלתה
English: River delta

תצלום של דלתת הנילוס, כפי שנראית מהחלל (צולם על ידי NASA)
משקעי חול ובוץ שהנהר סוחף בדרכו מצטברים בדלתה
תיאור סכמטי של הכוחות השונים הפועלים על הסחף בדלתה (העיגול השחור מייצג את הסחף)

דלתה היא מישור סחף בשפך נהר שצורתו משולשת, צורה שדומה לאות היוונית דלתא (Δ), ומכאן שמה, ובו נערמים משקעי חול ובוץ שהנהר סחף בדרכו.