דמוגרפיה של העולם

אוכלוסיית העולם בין 1800 ל-2100, מבוססת על דו"חות של האו"ם[1] הערכות, גבוהה, בינונית ונמוכה (אדום, כתום וירוק, בהתאמה) והערכה של לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הברית[2] (שחור). בכחול - נתוני אמת.
אומדנים של אוכלוסיית העולם
שנהמיליארדים
15000.46
16000.58
17000.68
17500.79
18000.98
18501.26
19001.65
19272.0
19502.52
19603.0
19744.0
19875.0
19996.0
20117.0
20157.35
20187.6
צפיפות אוכלוסייה (לקמ"ר) על פי מדינה, 2015

נכון לפברואר 2019 אוכלוסיית כדור הארץ נאמדת בכ-7.7 מיליארד בני אדם[3]. מדי שנה נוספים[4] לאוכלוסיית העולם (נכון ל-2017) כ-83 מיליון בני אדם שהם כ-1.1 אחוזים מאוכלוסייתו. היבשת הצומחת ביותר היא אפריקה, שקצב הגידול השנתי בה הוא כ-2.5 אחוז לשנה, או כ-31 מיליון בני אדם כל שנה (נכון ל-2017), או כ-36 אחוז מהגידול העולמי וזאת בשל שיעורי פריון גבוהים; יתר מדינות העולם גדלות נכון ל-2017 בכ-52 מיליון לשנה. בקצב הנוכחי צפויה אוכלוסיית העולם להגיע ל-8 מיליארד בתחילת שנת 2023.