ה'תש"ף

Current event marker.svgערך זה עוסק בשנה עתידית
פרטים המופיעים בו עשויים להשתנות, ואירועים המצוינים בו עשויים שלא להתרחש.

ה'תש"ף (5780) או בקיצור תש"ףהיא שנה עברית אשר תחל ביום א' בתשרי, אור ל-30 בספטמבר 2019, ותסתיים ביום כ"ט באלול, 18 בספטמבר 2020.
המולד של תשרי חל ביום ראשון, 11 שעות ו-905 חלקים. לפיכך זו שנה מסוג בשה, איננה מעוברת, ואורכה 355 ימים.
זו שנה חמישית לשמיטה, ושנת 4 במחזור העיבור ה-305. תקופת ניסן שבשנה זו היא תחילת שנת 12 במחזור השמש ה-207.
שנת ה'תש"ף היא שנת 1,951 לחורבן הבית, ושנת 2,331 לשטרות.

מדינת ישראל תחגוג ביום העצמאות ה'תש"ף 72 שנות עצמאות.