ה'תשע"ט

Current event marker.svgערך זה עוסק בשנה הנוכחית
הנתונים עשויים להשתנות במהירות, ועל כן ייתכן שהם חלקיים, לא-מדויקים או לא-מעודכנים.

ה'תשע"ט (5779) או בקיצור תשע"טהיא שנה עברית אשר החלה ביום א' בתשרי, אור ל-10 בספטמבר 2018, ותסתיים ביום כ"ט באלול, 29 בספטמבר 2019.
המולד של תשרי חל ביום שני, 14 שעות ו-316 חלקים. לפיכך זו שנה מסוג בשז, היא מעוברת, ואורכה 385 ימים.
זו שנה רביעית לשמיטה, ושנת 3 במחזור העיבור ה-305. תקופת ניסן שבשנה זו היא תחילת שנת 11 במחזור השמש ה-207.
שנת ה'תשע"ט היא שנת 1,950 לחורבן הבית, ושנת 2,330 לשטרות.

מדינת ישראל חוגגת ביום העצמאות ה'תשע"ט 71 שנות עצמאות.