הבחירות לכנסת האחת עשרה

הבחירות לכנסת האחת עשרה
23 ביולי 1984, כ"ג בתמוז התשמ"ד
1981
1988
אחוז החסימה1%
שם המפלגהיו"ר הרשימהמנדטיםמספר קולות
המערךשמעון פרס44 Red Arrow Down.svg -3724,074
הליכודיצחק שמיר41 Red Arrow Down.svg -7661,302
התחיה-צומתיובל נאמן5  83,037
מפד"ליוסף בורגRed Arrow Down.svg -273,530
חד"ש - פנתרים שחוריםמאיר וילנרGray Rectangle Tiny.svg 069,815
ש"סיצחק פרץ4  63,605
שינויאמנון רובינשטייןGreen Arrow Up.svg 1+54,747
רצשולמית אלוניGreen Arrow Up.svg 2+49,698
יחדעזר ויצמן3  46,302
הרשימה המתקדמת לשלוםמוחמד מיעארי2  38,012
אגו"יאברהם יוסף שפיראRed Arrow Down.svg -236,079
מורשהחיים דרוקמן2  33,287
תמ"יאהרון אבוחציראRed Arrow Down.svg -231,103
כךמאיר כהנא1  25,907
אומץיגאל הורביץ1  23,845
הערה: הרשימה לעיל היא של המפלגות שעברו את אחוז החסימה בלבד. לרשימה המלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
ראש הממשלה היוצאיצחק שמיר
מפלגת ראש הממשלה היוצאליכוד
ראש הממשלה הנבחרשמעון פרס
מפלגת ראש הממשלה הנבחרהמערך
פילוח תוצאות הבחירות בדיאגרמת עוגה. מקרא (בסדר כיוון השעון): בגוונים הכחולים - מפלגות הימין, בגוונים האפורים - המפלגות החרדיות, בגוונים הסגולים - מפלגות המרכז, בגוונים האדומים - מפלגות השמאל.

הבחירות לכנסת האחת עשרה התקיימו ב-23 ביולי 1984, כ"ג בתמוז ה'תשמ"ד, לאחר תקופת כהונתה העשירה באירועים והשנויה במחלוקת של הכנסת העשירית. הבחירות הוקדמו ממועדן המקורי ב-5 בנובמבר 1985, כ"א בחשוון ה'תשמ"ו. המערך, שאיבד את השלטון במהפך שהביאו הבחירות לכנסת התשיעית, ואשר סבר כי יהיה בידו להשיב את השלטון בבחירות הקודמות, שב והעמיד בראשו את שמעון פרס; אולם אף על פי שבראשות הליכוד עמד יצחק שמיר ולא מנחם בגין, ולמרות המשברים שזיעזעו את המדינה במהלך כהונת הכנסת העשירית (ההיפר אינפלציה, שאיפיינה את כלכלת המדינה בכל מהלך הכנסת, מלחמת לבנון, ומשבר מניות הבנקים בשנותיה האחרונות), שמרו רוב בוחרי הליכוד אמונים למפלגתם. לאחר בחירות אלו נראה היה כי הציבור הישראלי לכוד בין שני גושים שווים לערך מבחינת גודלם, המייצגים הן דעות והן מגזרים באוכלוסייה, וכי אין כל דרך בה ניתן להכריע בין גושים אלו.