הבחירות לכנסת האחת עשרה

הבחירות לכנסת האחת עשרה
23 ביולי 1984, כ"ג בתמוז התשמ"ד
1981
1988
אחוז החסימה: 1%  אחוז ההצבעה: 78.78%
רשימהיו"רמנדטים±קולות
המערךשמעון פרס44-3724,074
הליכודיצחק שמיר41-7661,302
התחיה-צומתיובל נאמן52+83,037
מפד"ליוסף בורג4-273,530
חד"ש - פנתרים שחוריםמאיר וילנר4069,815
ש"סיצחק פרץ463,605
שינויאמנון רובינשטיין31+54,747
רצשולמית אלוני32+49,698
יחדעזר ויצמן346,302
הרשימה המתקדמת לשלוםמוחמד מיעארי238,012
אגו"יאברהם יוסף שפירא2-236,079
מורשהחיים דרוקמן233,287
תמ"יאהרון אבוחצירא1-231,103
כךמאיר כהנא125,907
אומץיגאל הורביץ123,845
* הטבלה כוללת רק רשימות שעברו את אחוז החסימה. לרשימה מלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
יו"ר ועדת הבחירותגבריאל בך
ראש הממשלה היוצאיצחק שמיר
מפלגת ראש הממשלה היוצאליכוד
ראש הממשלה הנבחרשמעון פרס
מפלגת ראש הממשלה הנבחרהמערך
פילוח תוצאות הבחירות בדיאגרמת עוגה. מקרא (בסדר כיוון השעון): בגוונים הכחולים - מפלגות הימין, בגוונים האפורים - המפלגות החרדיות, בגוונים הסגולים - מפלגות המרכז, בגוונים האדומים - מפלגות השמאל.

הבחירות לכנסת האחת עשרה התקיימו ב-23 ביולי 1984, כ"ג בתמוז ה'תשמ"ד, לאחר תקופת כהונתה העשירה באירועים והשנויה במחלוקת של הכנסת העשירית. הבחירות הוקדמו ממועדן המקורי ב-5 בנובמבר 1985, כ"א בחשוון ה'תשמ"ו. המערך, שאיבד את השלטון במהפך שהביאו הבחירות לכנסת התשיעית, ואשר סבר כי יהיה בידו להשיב את השלטון בבחירות הקודמות, שב והעמיד בראשו את שמעון פרס; אולם אף על פי שבראשות הליכוד עמד יצחק שמיר ולא מנחם בגין, ולמרות המשברים שזיעזעו את המדינה במהלך כהונת הכנסת העשירית (ההיפר אינפלציה, שאפיינה את כלכלת המדינה בכל מהלך הכנסת, מלחמת לבנון, ומשבר מניות הבנקים בשנותיה האחרונות), שמרו רוב בוחרי הליכוד אמונים למפלגתם. לאחר בחירות אלו נראה היה כי הציבור הישראלי לכוד בין שני גושים שווים לערך מבחינת גודלם, המייצגים הן דעות והן מגזרים באוכלוסייה, וכי אין כל דרך בה ניתן להכריע בין גושים אלו.