הבחירות לכנסת השישית

הבחירות לכנסת השישית
2 בנובמבר 1965, ז' בחשוון התשכ"ו
1961
1969
אחוז החסימה: 1%  אחוז ההצבעה: 83%
רשימהיו"רמנדטים±קולות
המערך לאחדות פועלי א"ילוי אשכול45443,379
גח"למנחם בגין26256,957
מפד"לחיים משה שפירא11-1107,966
רפ"ידוד בן-גוריון1095,328
מפ"םמאיר יערי8-179,985
ליברלים עצמאייםמשה קול545,299
אגו"ייצחק מאיר לוין4039,795
רק"חמאיר וילנר327,413
פועלי אגודת ישראלקלמן כהנא2022,066
קידמה ופיתוחסיף א-דין א-זועבי2023,430
שיתוף ואחווהדיאב עובייד2016,034
העולם הזה-כוח חדשאורי אבנרי114,124
מק"ישמואל מיקוניס1-413,617
* הטבלה כוללת רק רשימות שעברו את אחוז החסימה. לרשימה מלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
יו"ר ועדת הבחירותמשה לנדוי
ראש הממשלה היוצאלוי אשכול
מפלגת ראש הממשלה היוצאמפא"י
ראש הממשלה הנבחרלוי אשכול
מפלגת ראש הממשלה הנבחרהמערך לאחדות פועלי א"י
תוצאות הבחירות לכנסת השישית

הבחירות לכנסת השישית, שהתקיימו ב-2 בנובמבר 1965, ז' בחשוון ה'תשכ"ו, עמדו בסימן העימות בין המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל, רשימה משותפת שהוגשה בבחירות על ידי שתי המפלגות מפא"י ואחדות העבודה - פועלי ציון ושבראשה עמד לוי אשכול, ורפ"י בראשות דוד בן-גוריון. הרקע לעימות היה לכאורה חילוקי דעות בנוגע ל"פרשה". בפועל, היה העימות סביב הדחתו של בן-גוריון מהנהגת מפא"י על–ידי "דור הביניים" של המפלגה.

בתום מערכת הבחירות התברר כי למרות המאמצים הניכרים שהשקיע בן-גוריון והשקיעו "הצעירים" במפלגה, הצליח דור הביניים להדיח את המנהיג הקשיש בלי שייפגע כוחה של המפלגה. רפ"י זכתה בבחירות בעשרה מנדטים בלבד, וניצחונו של לוי אשכול היה שלם. כישלון זה הביא לקצו הפוליטי של בן-גוריון, שחדל מעתה ואילך להוות דמות פוליטית בעלת חשיבות.

מערכת בחירות זו תיזכר גם בזכות פסילת "רשימת הסוציאליסטים" על ידי ועדת הבחירות המרכזית. פסק הדין שניתן בערעורה של הרשימה בפני בית המשפט העליון, הידוע בשם "פסק דין ירדור", מהווה אחד מעמודי התווך במשפט החוקתי במדינת ישראל.