הבינום של ניוטון

Nuvola apps edu mathematics blue-p.svg

בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

המחשה גרפית לארבעת המקרים הראשונים של נוסחת הבינום של ניוטון

במתמטיקה, הבינום של ניוטון היא נוסחה לפיתוח חזקות של סכום של שני איברים.

על פי נוסחת הבינום, ניתן לפתח את החזקה לסכום הכולל ביטויים מהצורה , כאשר החזקות b ו- c הן מספרים שלמים לא שליליים המקיימים b+c=n, והמקדם a של כל ביטוי הוא מספר שלם חיובי ספציפי התלוי ב- b ו- c. לדוגמה:

המקדם a בביטוי מכונה מקדם בינומי או (לשניהם יש אותו הערך).