הגדת ראשי הציפורים

הגדת ראשי הציפורים
דף מהגדת ראשי הציפורים
הגדה של פסח בהשראת הגדת ראשי הציפורים

הגדת ראשי הציפורים היא כתב יד מאויר של ההגדה של פסח שנוצרה בגרמניה בסוף המאה ה-13. שמה נובע מהאיורים המעטרים אותה, בהם מופיעות דמויות אדם ולהן ראשים של ציפורים. זו היא ההגדה העתיקה ביותר הקיימת בשלמותה, וכיום היא מוצגת במוזיאון ישראל.