הדברת יתושים

הדברת יתושים באמצעות התזת DDT, בשנת 1958 בארצות הברית, כאמצעי נגד המלריה
ריסוס מי הירדן בשמן להדברת יתושי מלריה, 1938

הדברת יתושים היא פעולה שנועדה להקטין במידת האפשר את אוכלוסיית היתושים ועל ידי כך להוריד את שיעור עקיצת בני אדם על ידיהם עד למינימום. פעולות אלה ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות:

  • פעולות למניעת דגירות יתושים
  • פעולות להדברת יתושים בעלי כנף
  • פעולות להדברת יתושים בדרגות התפתחותם במים