הווה
English: Present

כפי שניתן לראות, ההווה הוא חסר משך, לעומת שבירת הצנצנת המהירה

הווה הוא פרק זמן בתפיסת העולם המקובלת בתרבות האנושית. משמעותו היא מה שקורה כרגע, בזמן הנוכחי, או מה שישנו ומה שמתהווה בעכשיו המתמשך.

להווה חלק בלשון, בספרות ובפילוסופיה וביתר תחומי החיים.