הזכרת נשמות

הזכרת נשמות היא תפילה יהודית המאזכרת את המתים. אצל קהילות אשכנז המזרחי, שתי התפילות העיקריות של הזכרת נשמות הן יזכור ואל מלא רחמים. אצל הספרדים, תפילת הזכרת נשמות נקראת השכבה.