החטא הקדמון
English: Original sin

  • החטא הקדמון הוא מושג יסוד בתאולוגיה של הנצרות המערבית המתאר את החטא הבסיסי, שבעקבותיו נענש העולם כולו עד היום. חטא זה הוא חטא עץ הדעת שמסופר בספר בראשית, ושבעקבותיו סולקו אדם וחוה מגן העדן.

    החטא הקדמון - אדם וחווה מגורשים מגן עדן - פרסקו של מיכלאנג'לו בואונרוטי בקפלה הסיסטינית

    גם ביהדות ישנם כיום שמשתמשים במושג 'החטא הקדמון' בהקשר של חטא עץ הדעת, אך השימוש התאולוגי המרכזי במושג זה נעשה בנצרות.

  • התפתחות מושג החטא הקדמון
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

החטא הקדמון הוא מושג יסוד בתאולוגיה של הנצרות המערבית המתאר את החטא הבסיסי, שבעקבותיו נענש העולם כולו עד היום. חטא זה הוא חטא עץ הדעת שמסופר בספר בראשית, ושבעקבותיו סולקו אדם וחוה מגן העדן.

החטא הקדמון - אדם וחווה מגורשים מגן עדן - פרסקו של מיכלאנג'לו בואונרוטי בקפלה הסיסטינית

גם ביהדות ישנם כיום שמשתמשים במושג 'החטא הקדמון' בהקשר של חטא עץ הדעת, אך השימוש התאולוגי המרכזי במושג זה נעשה בנצרות.