היסטוריה של היוונית

 • היסטוריה של היוונית
  אלפבית יווני -- כתב ליניארי ב'
  פרוטו-יוונית
  (בערך 2000 לפנה"ס)
  יוונית מיקנית
  (בערך 1600 לפנה"ס–1100 לפנה"ס)
  יוונית עתיקה
  (בערך 800 לפנה"ס–300 לפנה"ס)
  דיאלקטים יווניים:
  איולית, ארקדו-קיפריוטית, אטית-איונית,
  דורית; יוונית הומרית
  דיאלקט אפשרי: מקדונית

  יוונית קוינה
  (מ-300 לפנה"ס)
  יוונית ביזנטית
  (בערך 330 אחרי-הספירה–1453)
  יוונית מודרנית (מ-1453)
  צאקונית, יווניטיקה, קאתארבוסה, דימוטיקי, יוונית פונטית,
  יוונית מודרנית סטנדרטית, קפריסאית יוונית, יוונית כרתאית

  השפה היוונית קיימת בדיבור ובכתב למעלה מ-3,000 שנה, ובצורתה המודרנית היא השפה העיקרית ביוון. ערך זה עוסק בהיסטוריה של השפה.

 • מקורות
 • ניבים יוונים עתיקים
 • יוונית הלניסטית - קוינה
 • יוונית מדיבלית ומודרנית

היסטוריה של היוונית
אלפבית יווני -- כתב ליניארי ב'
פרוטו-יוונית
(בערך 2000 לפנה"ס)
יוונית מיקנית
(בערך 1600 לפנה"ס–1100 לפנה"ס)
יוונית עתיקה
(בערך 800 לפנה"ס–300 לפנה"ס)
דיאלקטים יווניים:
איולית, ארקדו-קיפריוטית, אטית-איונית,
דורית; יוונית הומרית
דיאלקט אפשרי: מקדונית

יוונית קוינה
(מ-300 לפנה"ס)
יוונית ביזנטית
(בערך 330 אחרי-הספירה–1453)
יוונית מודרנית (מ-1453)
צאקונית, יווניטיקה, קאתארבוסה, דימוטיקי, יוונית פונטית,
יוונית מודרנית סטנדרטית, קפריסאית יוונית, יוונית כרתאית

השפה היוונית קיימת בדיבור ובכתב למעלה מ-3,000 שנה, ובצורתה המודרנית היא השפה העיקרית ביוון. ערך זה עוסק בהיסטוריה של השפה.