המליץ
English: Ha-Melitz

שער עיתון המליץ ב-1861

המליץ היה כתב עת עברי שיצא לאור ברוסיה בין השנים 18601904, תחילה במתכונת של שבועון, ומ-1886 כעיתון יומי. העיתון נכתב בשנתו הראשונה בעברית ובגרמנית באותיות עבריות.