המרד ההולנדי

המרד ההולנדי
Veen01.jpg
הסיוע לליידן לאחר המצור עליה
תאריך התחלה: 1568
תאריך סיום: 1648
משך הסכסוך: כ־80 שנים
מקום: ארצות השפלה
תוצאה:
הצדדים הלוחמים
מפקדים

המרד ההולנדי או מלחמת שמונים השנה, אשר התרחש בין השנים 1568 ל–1648 הוא כינוי להתקוממות שבע-עשרה הפרובינציות שב"ארצות הנמוכות" או "ארצות השפלה" (Nederlanden), המכונות בשפה העברית כיום "הולנד" נגד האימפריה הספרדית (בית הבסבורג) ששלטה באזור. ארצות השפלה הן למעשה הפרובינציות המאוחדות של ארצות השפלה, אזור שזכה בעצמאותו מספרד לאחר מרד זה.