הנהלת בתי המשפט

סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

הנהלת בתי המשפט היא רשות ציבורית, המופקדת על הניהול והארגון המנהליים של עבודת בתי המשפט בישראל. תחום פעולתה מתייחס לבית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה.

בראש ההנהלה עומד מנהל בתי המשפט. כיום (2018) מכהן בתפקיד השופט יגאל מרזל.