העולם הבא

 • ביהדות, העולם הבא הוא עולם הגמול, בו מתקיימים החיים לאחר המוות. בו ניתן שכר לצדיקים על מעשיהם הטובים ועונש לרשעים על מעשיהם הרעים; להבדיל מן ה"עולם הזה", בו הגמול, אם בכלל ישנו, איננו שלם וגמור. הגמול בעולם הבא בא לקיים עיקרון בסיסי ביהדות – עקרון הצדק האלוהי. הן מתוך ניסיוננו והן באופן מהותי, אין העולם הזה המקום הראוי לגמול השלם, הן לעניין השכר המגיע לצדיקים והן לעניין העונש המגיע לרשעים, על כן יש להניח שקיים עולם אחר, בו יבואו הכול על גמולם. העולם הזה נקרא גם "עולם השקר" (עולם מלשון העלם), מפני שהאמת חמקמקה ואינה ניתנת להבחנה בבירור לבני אדם כמו המציאות שאנו רואים בעיניים שאין לנו ספק לגביה, כך מכונה העולם הבא "עולם האמת", עולם שבו אין ספקות והאמת היא אחת עם הכל.

  קיימות שתי גישות להבנת הביטוי "העולם הבא" בדברי חז"ל:

  1. גמול העולם הבא הוא לנשמה בלבד, ותחילתו מיד לאחר המוות, לאחר היפרד הנשמה מהגוף ("עולם הנשמות"). נציגה המובהק הוא הרמב"ם.
  2. גמול העולם הבא הוא לגוף ולנשמה יחד, ותחילתו בתחיית המתים, עם שובה של הנשמה אל הגוף ("העולם המתוקן"). נציגה המובהק הוא הרס"ג.

  רעיונות דומים לגרסה הראשונה קיימים בדתות ופילוסופיות מגוונות יחסית, ביניהן נצרות, פלטוניזם, והינדואיזם, וממלאים בהן פונקציה דומה. הגרסה השנייה מופיעה בכל הדתות האברהמיות ואצל הזורואסטרים.

 • העולם הבא במקרא
 • תפיסת העולם הבא בתקופת בית שני
 • העולם הבא בספרות חז"ל
 • העולם הבא על פי רס"ג
 • העולם הבא על פי הרמב"ם
 • הפולמוס מסביב לשיטת הרמב"ם
 • תורת הגמול של הרמב"ן
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

ביהדות, העולם הבא הוא עולם הגמול, בו מתקיימים החיים לאחר המוות. בו ניתן שכר לצדיקים על מעשיהם הטובים ועונש לרשעים על מעשיהם הרעים; להבדיל מן ה"עולם הזה", בו הגמול, אם בכלל ישנו, איננו שלם וגמור. הגמול בעולם הבא בא לקיים עיקרון בסיסי ביהדות – עקרון הצדק האלוהי. הן מתוך ניסיוננו והן באופן מהותי, אין העולם הזה המקום הראוי לגמול השלם, הן לעניין השכר המגיע לצדיקים והן לעניין העונש המגיע לרשעים, על כן יש להניח שקיים עולם אחר, בו יבואו הכול על גמולם. העולם הזה נקרא גם "עולם השקר" (עולם מלשון העלם), מפני שהאמת חמקמקה ואינה ניתנת להבחנה בבירור לבני אדם כמו המציאות שאנו רואים בעיניים שאין לנו ספק לגביה, כך מכונה העולם הבא "עולם האמת", עולם שבו אין ספקות והאמת היא אחת עם הכל.

קיימות שתי גישות להבנת הביטוי "העולם הבא" בדברי חז"ל:

 1. גמול העולם הבא הוא לנשמה בלבד, ותחילתו מיד לאחר המוות, לאחר היפרד הנשמה מהגוף ("עולם הנשמות"). נציגה המובהק הוא הרמב"ם.
 2. גמול העולם הבא הוא לגוף ולנשמה יחד, ותחילתו בתחיית המתים, עם שובה של הנשמה אל הגוף ("העולם המתוקן"). נציגה המובהק הוא הרס"ג.

רעיונות דומים לגרסה הראשונה קיימים בדתות ופילוסופיות מגוונות יחסית, ביניהן נצרות, פלטוניזם, והינדואיזם, וממלאים בהן פונקציה דומה. הגרסה השנייה מופיעה בכל הדתות האברהמיות ואצל הזורואסטרים.