הפטרכיה
English: Heptarchy

ממלכות ההפטרכיה בשנת 802:
  ממלכות של האנגלים
  ממלכות של הסקסונים
  ממלכות של היוטים
  חבלי ארץ קלטיים

הֶפּטַרכיהיוונית: ἑπτά - שבע, וἀρχία - ריבונות) הוא שמן של שבע ממלכות אנגלו-סקסוניות קדומות אשר התקיימו באנגליה בין סוף השלטון הרומאי במאה החמישית ועד לאיחודה של הארץ לממלכה אחת תחת כתר אחד במאה העשירית.