השאלה היהודית

אנטישמיות
אנטישמיות
Yellowbadge logo.svg
פורטל השואה
מושגים באנטישמיות
היסטוריה • ציר זמן • גאוגרפיה
מושגי ליבה

שנאת זריםגזענותאנטישמיות • אנטישמיות דתית • שנאת ישראל בעולם היווני-רומיאנטישמיות נוצריתאנטישמיות מוסלמיתאנטישמיות בעולם הערביאנטישמיות ביפן • אנטישמיות כלכלית • אקדמיה ואנטישמיות • אנטישמיות נאו-פגנית • אנטישמיות גזעית • השאלה היהודיתהאנטישמיות החדשהמבחן שלושת ה-D לאנטישמיות

ניתוח האנטישמיות

אפליהגזענותשנאת זריםפשע שנאה • שנאת זרים ככלי פוליטי • הפסיכולוגיה של האנטישמיות • שעיר לעזאזל • הבנאליות של הרשע • היבריס

אנטישמיות וישראל
הכניסה למחנה ההשמדה אושוויץ, שבו נערך חלק משמעותי מהפתרון הסופי

השאלה היהודית או הבעיה היהודית (גם: שאלת היהודים או בעיית היהודים) היה כינוי שרווח בשיח האירופי בהתייחס למגוון רחב של שאלות חברתיות הנוגעות למצבם ומעמדם של יהודי אירופה בחברה האירופית. בין הנושאים שנכללו בשאלה היהודית: מעמדם של היהודים מבחינה חוקית, אזרחית ולאומית. השיח סביב השאלה היהודית רווח במערב ומרכז אירופה בקרב עיתונאים ופוליטיקאים, והוא הושפע בין השאר מהנאורות והמהפכה הצרפתית. המונח היה שגור בפיהם של אנטישמים החל משנות השמונים של המאה ה-19, ומאידך – בפיהם של יהודים תומכי ומתנגדי הציונות, שהחלה להתבסס באותה התקופה.

במאה ה-21 שבו קבוצות של הימין האלטרנטיבי בארצות הברית ובאירופה לעסוק בשאלה היהודית, תוך שימוש בכינוי המקוצר "JQ".[1]