התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

  • התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל היא אגודה מקצועית של העוסקים בהנדסת חשמל, אלקטרוניקה ובקרה תעשייתית בישראל.

    מטרת האגודה לשמר ולקדם את הרמה המקצועית של העוסקים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לייצג את ענייני המקצוע במוסדות הממשלה, ברשויות החוקתיות, ולתרום לפיתוח התשתיות ולקידום המשק בכלל.

  • מוסדות האיגוד
  • פעילות האגודה
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל היא אגודה מקצועית של העוסקים בהנדסת חשמל, אלקטרוניקה ובקרה תעשייתית בישראל.

מטרת האגודה לשמר ולקדם את הרמה המקצועית של העוסקים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לייצג את ענייני המקצוע במוסדות הממשלה, ברשויות החוקתיות, ולתרום לפיתוח התשתיות ולקידום המשק בכלל.