וושינגטון
English: Washington

האם התכוונתם ל...

מקומות:

אישים:

ערכים אחרים: