וטו
English: Veto

וֵטוֹלטינית: Veto - "אני אוסר". בעברית: הַחְלָטָה חוֹסֶמֶת) הוא השם לזכות שניתנה ליחיד או לקבוצה למנוע פעולה מסוימת באופן חד צדדי. זכות הווטו מעניקה כוח בלתי-מוגבל לעצור שינוי, אך לא כדי לחייב שינוי.

מקורו של הווטו ברפובליקה הרומית שם הייתה לטריבונים הזכות להטיל וטו על כל ההחלטות והפעולות של כל מוסד או בעל תפקיד ברפובליקה. זאת על מנת להגן על הפלבאים. לקונסולים הרומאים הייתה בפועל זכות וטו, כיון שכל החלטה שלהם הייתה צריכה להיות מוסכמת על שניהם.