ויקיפדיה:הערות שוליים

הערת שוליים (נקראת לפעמים גם "מראה מקום") משמשת בוויקיפדיה, לשתי מטרות. המטרה האחת, הוספת מקור המאשש את המידע בערך עצמו, כמו לציון אסמכתא לפרט מסוים המופיע בטקסט. הערות שוליים נחוצות כדי לשפר את מהימנות הערך עבור הקורא, בדומה למקובל בספרות האקדמית, ויש להקפיד על שימוש נכון בהן. המטרה השנייה - פירוט שאינו נחוץ לקריאה השוטפת של הערך.

דף זה עוסק בשיקולי התוכן והעריכה הכרוכים ביצירת הערת שוליים. את הכלים הטכניים ליצירתה של הערת שוליים ראו בעזרה:הערת שוליים.