ויקיפדיה:מתן שם לערך

תוכן וסגנון כתיבה

דף זה מכיל קווים מנחים ליצירת שמות ערכים בוויקיפדיה.

הדף כתוב במתכונת מדריך, שמטרתו לתת מענה לכל אלה המעוניינים לכתוב ערך חדש או לקשר לערך קיים. מדריך זה אמור לעזור לתורמים לוויקיפדיה לתת שם נכון ומדויק לערך שאותו הם כותבים, כמו גם לעזור לקוראים למצוא את הערך שאותו הם מחפשים.

חשוב לזכור שכל הנקודות המועלות כאן הן מוסכמות ולא חוקים שאין לעבור עליהם. במקרים מסוימים ויוצאי דופן (בהתאם לשיקול הכותבים) אפשר לחרוג מהן. אם אחת הנקודות המועלות בערך זה אינה לטעמך, או שיש לך רעיון טוב יותר, נשמח לשמוע את דעתך בדף השיחה של דף זה.

תוכן עניינים