ויקיפדיה:פורטל

תחזוקת הפורטלים וקידומם


פורטל הוא רעיון שמקורו בוויקיפדיה הגרמנית, והוא בא לתת שער כניסה אטרקטיבי לנושא שבמסגרתו ישנם ערכים רבים בוויקיפדיה, ובכך מהווה השלמה של רעיון הקטגוריות, המסווג את כל ערכי ויקיפדיה לפי נושאים (קטגוריות). לקטגוריה יש אופי טכני, וסדר הערכים בה הוא אלפביתי, בעוד שהפורטל מציג את הערכים העיקריים שבקטגוריה על פי עניינים, תוך הדגשת הערכים החשובים. בתחילת דף הפורטל מופיעה הגדרה תמציתית של נושא הפורטל והפניה לערך המלא על הנושא, ואחר כך מופיע ערך נבחר, תמונה נבחרת, ערכים מומלצים בנושא, ערכים שדורשים עבודה הנוגעים לנושא, ערכים מבוקשים בנושא, קישורים חיצוניים הנוגעים לו ועוד.

בצורה כזו, ויקיפדיה תוכל לשרת ולהתפתח בצורה יעילה הרבה יותר. כך, המתעניינים בהיסטוריה, למשל, יוכלו לגשת לפורטל ההיסטוריה ולהגיע דרכו לכל מאגר הידע העשיר שמציעה ויקיפדיה בתחום זה.

כל נושא שיש לו פורטל נשען על שלוש רגליים: הערך העוסק בנושא זה, הקטגוריה שבה מקוטלגים כל הערכים הקשורים בנושא זה, והפורטל המוקדש לנושא. במתמטיקה, למשל, נמצא את הערך מתמטיקה, קטגוריה:מתמטיקה ופורטל:מתמטיקה. כל אחד משלושה דפים אלה מפנה אל שני האחרים, כלומר נוצר משולש שכל קודקוד שלו מחובר אל שני האחרים, כפי שנאמר: "והחוט המשולש לא במהרה יינתק".

עשרים הפורטלים הראשיים מופיעים דרך קבע בעמוד הראשי של ויקיפדיה העברית. פורטלים נוספים, המופיעים בתבנית:פורטלים מתחלפים, מוצגים באקראי בעמוד הראשי (בכל הצגה של העמוד הראשי נבחרים ארבעה פורטלים מתוך כלל הפורטלים שבתבנית זו). מסלול נוסף לגישה אל הפורטלים הוא פורטל הפורטלים. בנוסף, ניתן לגשת לפורטל כאל כל ערך בוויקיפדיה, לפי שמו.