ויקיפדיה:תבנית/אולם דיונים


דף זה משמש לדיונים מקדימים ליצירת תבניות חדשות מכל סוג, ולדיונים בבקשות לשינויי עיצוב מהותיים בתבניות קיימות, כדי שהקהילה תחווה דעתה בנוגע להצעה, כך שתהיה הסכמה על הצורך בתבנית, העיצוב המוצע לה, והערכים שבהם תוכלל.

לפני שתאושר יצירת תבנית או שינוי כלשהו בתבנית קיימת, יש להעמידם לדיון פה. היעזרו בתיבת הקלט להוספת דיון חדש. לאחר שמתקבלת החלטה, היא תצוין בתחתית הדיון.

 • אורך הדיון אינו קבוע בצורה נוקשה. אחראי הדף, משתמש:בורה בורה, יקבע את סיום הדיון ויוסיף את ההחלטה שהתקבלה לסופה.
 • פורום זה חותר להגיע לקונצנזוס לגבי הצורך בתבנית או בביצוע שינוי מסוים תבנית. עם זאת, כאשר דיון נסגר (בין אם הוחלט ליצור או לשנות תבנית, או שהוחלט שלא) מבלי שמצליחים להגיע לתמימות דעים בנושא, יכולים הצדדים לבחור בורר/ת או לפתוח הצבעת מחלוקת, בהתאם לוויקיפדיה:מלחמת עריכה.
 • דיונים על תבניות קיימות או שהוחלט ליצור, יאורכבו בדף שיחת התבנית. בקשות לפתיחת תבנית שנדחו, יאורכבו בארכיון.

תוכן עניינים

 • 5 תבנית:המרה ללועזי
 • 6 הטמעת תבנית:אישיות כדורגל2
 • 7 תבנית:לפי מגדר
 • 8 דמויות מקראיות
 • 9 איחוד תבניות רב, אדמו"ר וחז"ל
 • 10 שמות תאריכים אחידים
 • 11 תבנית:מנדטים
 • 12 הוספת שדה בחירה מפלגה/סיעה בתבנית מנדטים
 • 13 פרמטרים אחידים בתבנית:תחנה מרכזית
 • 14 פרמטרים אחידים בתבנית:אצטדיון
 • 15 פרטים מרובים מאד ביחידת תבנית מידע
 • 16 תבנית:מיקומי שיא
 • 17 תבנית "תאריך נוכחי"
 • 18 תבנית:בית אצולה דמיוני
 • 20 בעייה טכנית עם תבנית:מדען
 • 21 תב:קישורי ח"כ
 • 22 הגדרת כיווניות בתבנית:תלבושת כדורגל ותבנית:תלבושת כדורסל
 • 23 השתייכות בתבנית:רב
 • 24 תבנית:דמות בדיונית
 • 25 יחידה:תבנית מידע/אישיות ותבנית:אין תמונה
 • 26 תבנית ULI
 • 28 תבנית טורים